Zoek
Garantie & Reparatie
Wanneer heb ik recht op garantie?

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer je een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij jou zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van het probleem doen wij dit door vervanging, reparatie of terugbetaling. Dit is ter beoordeling door Voto B.V. na ontvangst.

Wanneer een door jou aangeschaft product een defect heeft en/of niet binnen de specificaties functioneert, dan kun je dit aangeven bij onze klantenservice. Gelieve wel het factuurnummer of ordernummer te vermelden. Onze klantenservice zal instructie geven hoe het product het beste kan worden geretourneerd.

 

Hoe werkt een garantieclaim?

Wanneer een door jou aangeschaft product een defect heeft en/of niet binnen de specificaties functioneert, dan kun je dit aangeven bij onze klantenservice. Gelieve wel het factuurnummer of ordernummer te vermelden. Onze klantenservice zal instructie geven hoe het product het beste kan worden geretourneerd.

Wanneer een product ouder dan 1 jaar is, worden de verzendkosten alleen vergoed als blijkt dat de garantieclaim kan worden afgehandeld binnen de garantie. Dit kan achteraf worden gedeclareerd.

Garantiebeperkingen

Garantie is bedoeld om te garanderen dat je een deugdelijk product ontvangt zonder fabricagefouten. Garantie kent de volgende beperkingen:

  • Foutief gebruik: een defect dat is ontstaan door verkeerd gebruik van de machine valt niet onder garantie;
  • Normale slijtage;
  • Defecten ontstaan door reparaties van onbevoegden zijn uitgesloten van garantie;
  • Machines die zijn geopend door onbevoegden zijn uitgesloten van garantie;
  • Valschade of cosmetische schade is uitgesloten van garantie;
  • Waterschade is uitgesloten van garantie.
Uitgebreide garantie aangeboden door de fabrikant

Veel merken bieden verlengde garantie aan je aangekochte producten. Voto B.V. is ook jouw aanspreekpunt wanneer je een garantieclaim doet binnen de verlengde termijn. Deze uitgebreide garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Hoe laat ik mijn product repareren?

Wanneer een product buiten de garantieperiode defect gaat, dan is het nog steeds mogelijk deze te laten herstellen. Dit product gaat via ons naar de fabrikant voor een technische beoordeling. Net als bij een garantieaanvraag gelieve de pakketzending voorzien van een factuur met klachtomschrijving.

Bij een reparatie buiten garantie is het verzendadres:

Voto B.V.
Didamseweg 107a
6902 PD te Zevenaar

Hoe lang duurt een reparatie?

Een reparatie doorloopt vrijwel dezelfde stappen als een garantieaanvraag. Hierdoor neemt een reparatie gemiddeld twee weken in beslag.

Chat met medewerker!